top of page
Strand mennesker.jpg

HENVISNING FRA EGEN LÆGE

Overenskomst med sygesikringen

Henvisning til behandling under sygesikringen kan ske, såfremt du 

 • har oplevet voldtægt, overfald eller røveri 

 • har været i en ulykke

 • er pårørende til alvorligt psykisk syge personer

 • er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 • er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 • Er pårørende ved dødsfald

 • har forsøgt selvmord

 • har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge 

 • har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb inden dit 18. år

 • har en let til moderat depression

 • lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD

For unge mellem 18 og 24 år, der lider af angst eller depression, er behandlingen vederlagsfri.

bottom of page