top of page
Skyer.jpg

PRIVATLIVSPOLITIK OG DATABEHANDLING

Orientering om behandling af personoplysninger

Velkommen hos mig.

Jeg håber, du får et godt og givende forløb.

Her er nogle praktiske oplysninger, jeg blandt andet skal give dig ifølge EUs Persondatalov:

Jeg dikterer journal og min sekretær skriver den ind i klinikkens digitale journalsystem. Det vil sige, at jeg noterer oplysninger fx om dine sociale forhold, dit helbred, psykiske befindende og temaerne for vores samtaler. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

 

Jeg (og min sekretær) har tavshedspligt, og det er kun os, der har adgang til din journal.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

 

Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre relevante samarbejdspartnere, hvis du har givet dit samtykke til det.

 

Egen læge vil vanligt gerne modtage start- og slutbrev.

 

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

 

Jeg sender oplysninger til betalere, hvis nogen (Regionen, Sygesikringen Danmark, forsikring, kommune, arbejdsgiver) betaler dine samtaler helt eller delvist. Regning, der videresendes, indeholder ikke personfølsomme oplysninger.

 

Jeg sender oplysninger til min bogholder, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min bogholder har også tavshedspligt. Du kan eventuelt blive kontaktet af min bogholder vedr. regning og betaling.

 

Din journal bliver opbevaret i et arkivskab under dobbelt lås eller i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler, jeg har en aftale med.

 

Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere. Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter, du sidst har været her, i særlige tilfælde senere. Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig, hvis du vil have en kopi. Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse.

 

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

 

Er du utilfreds med behandlingen er der forskellige klagemuligheder Styrelsen for Patientklager, Psykolognævnet, Patienterstatningen). Lad mig vejlede dig!

Utilsigtede hændelser: Hvis du i forbindelse med behandlingen her oplever noget, der kunne have medført skade eller risiko for skade kan vi sammen indberette det til sundhedsstyrelsen.

Personfølsomme oplysninger via mail – såfremt du ønsker at sende mig personfølsomme oplysninger, såsom mail, kontakt mig da først. Jeg vil sende dig en krypteret mail. Hvis du svarer denne via linket øverst i mailen, krypteres dit svar.

 

bottom of page